Wismar

v kategorii Fotografie, Texty dne 19.06.2022

Tak jedu na výlet na sever k Baltskému moři, na který jsem čekala celou covidovou dobu. Jedeme zase autobusem směrem do východní části Německa. Odjíždíme z Prahy autobusem z  nádraží v Roztylech jako obvykle brzy ráno, tak si objednávám doma taxi. Jednou jsem zkoušela jet po páté hodině ranní MHD a nepřijel již první autobus. Chvíli jsem ještě čekala a potom si zavolala taxi. Teď jsem si objednala taxi hned. Nechci se po ránu stresovat. Od mého bydliště na Roztyly lze dojet autem odhadem za 10 minut, 2 autobusy brzy ráno cca za 30 minut a trasou s využitím jednoho autobusu a dvou linek metra odhadem tak 50 minut. A k tomu máme ještě pořád letní čas.

Když jsem dojela na Roztyly, zjistila jsem, že je nádraží rozkopané. Uprostřed je obrovitá díra v zemi. U zastávky nás zdravil jako obvykle majitel cestovní kanceláře. Když odjíždíme, tak jedeme kolem našeho domu. Rozhlížím se kolem sebe. S některými spolucestujícími se známe už z minulých výletů do jiných hansovních měst. Jsme všichni docela natěšení. Veze nás tentokrát autobus s velkým nápisem vyvedeným na karoserii Těšnov, podle kterého autobus na parkovištích lehce najdu. My Češi ještě pořád za jízdy v autobusu svačíme. Máme nachystané svoje svačinky uložené v taškách v autobusu. Já se ale těším na ochutnávky zahraniční gastronomie, tudíž tentokrát německé. Cestou na sever to jistí německá specialita grilovaná bílá klobása nebo curry wurst.

Usadila jsem se na svém sedadle označeném mou jmenovkou a snažím se po ranním vzruchu trochu zklidnit.

První naší velkou zastávkou je město Wismar, přístav v severním Německu a bývalé hanzovní město. Wismar byl zařazen v roce 2002 po sjednocení Německa v roce 1990 a obnovení kostelů a historických budov v centru starého města na seznam světového dědictví UNESCO.

Něco z historie

Název původní osady byl poprvé zaznamenán ve 12. století a je slovanského původu, protože pochází ze slovanského jména Wyszemir a byl součástí území západoslovanských Obotritů nebo Niklotidů, německé dynastie slovanského původu. Odhaduje se, že byl založen v roce 1226 za Jindřicha Borwina I., pána Meklenburska z rodu Meklenburků. V roce 1259 se Wismar připojil k obranné dohodě tzv. hanzovní ligy, aby účinně čelil pobaltským pirátům. Ve 13. a 14. století se Wismar rozrostl na vzkvétající hanzovní obchodní centrum a centrum zpracování vlny. Přestože během moru v roce 1376 zahynulo asi 2 000 jeho obyvatel, město zůstalo poměrně prosperující až do 16. století.  Vestfálským mírem z roku 1648 se Wismar dostal pod územní kontrolu Švédska. Získáním Wismaru měli švédští králové ve své roli císařských knížat nárok na křeslo v říšském sněmu. Wismar po roce 1653 sloužil jako sídlo nejvyššího soudu pro všechna švédská panství ve Svaté říši římské. V roce 1803 prodalo Švédsko město i panství Meklenbursko-Schwerinskému velkovévodství  a vyhradilo si právo po 100 letech na vykoupení. Vzhledem k tomuto podmíněnému právu Švédska nebyl Wismar zastoupen na sněmu v Meklenbursku-Schwerinu až do roku 1897. V roce 1903 se Švédsko definitivně vzdalo svých nároků na město. Na konci 19. století byla nejdůležitějšími výrobními odvětvími Wismaru výroba železa a oceli, střešní lepenky, asfaltu, papírenského a strojního průmyslu. Mezinárodní námořní obchod zahrnoval obchod s obilím, olejnatými semeny a máslem. Ve Wismaru byly výrobci železničních kolejových vozidel a od roku 1933 Norddeutsche Dornier-Werke  letadel Dornier.   Za II. sv. války bylo město bombardováno a poničeno spojeneckými nálety. Na základě  Jaltské konference se stal součástí sovětské okupační zóny Německa dne 1. července 1945, kdy britská vojska ustoupila a sovětská vojska převzala kontrolu nad oblastí.

V letech 1949 až 1990 se Wismar stal druhým největším přístavem východního Německa po Rostocku s loďařským průmyslem.

Wismar se nachází ve Wismarském zálivu Baltského moře. Panoramatu města dominují tři ikonické sakrální budovy, a to St. George’s, St. Nicholas‘ a St. Mary ‘s, z níž pouze zůstala věž.

Historické město, soustředěné na obrovském tržišti se vyznačuje městskými domy, výrobními a obchodními strukturami hanzovní ligy, postavenými v cihlovém gotickém stylu během 13. až 15. století, románskou architekturou 19. století a secesními domy. V centru města se nachází největší severoněmecké náměstí o rozměrech 100 krát 100 metrů, obklopené elegantními stavbami všech stylů. Ústředním bodem tržního náměstí je Wasserkunst, kašna z tepaného železa s fontánou dovezená z Holandska v roce 1602. Severní stranu náměstí zabírá klasicistní radnice, postavená v neoklasicistním stylu v letech 1817 až 1819. Další pozoruhodnou stavbou na náměstí je cihlový gotický patricijský dům nazvaný Alter Schwede (Starý Švéd), postavený kolem roku 1380.

Kostel svatého Jiří pochází z roku 1404. 80 metrů vysoký věžový kostel Panny Marie je jediným pozůstatkem původní cihlové gotické budovy, postavené v první polovině 13. století. V současnosti jsou obrysy chrámu naznačeny. V prostorách se konala výstava soch.

Kostel Panny Marie a kostel svatého Mikuláše  postavený v letech 1381 až 1460, slouží jako příklady architektonického vlivu kostelů Panny Marie v Lübecku na celý region.  Fürstenhof, bohatě zdobený exemplář raně italské renesance, byl kdysi vévodskou rezidencí a později sloužil jako sídlo obecních úřadů. Postaven v letech 1552 až 1565, byl obnoven od roku 1877 do roku 1879. Stará škola, pochází z doby kolem roku 1300. V radnici, přestavěné v roce 1829, se nachází galerie obrazů.  Městská galerie výtvarného umění  je ve starém přístavu.

Wismar je dnes také důležitou obchodní křižovatkou s přístavem a velkou loděnicí pro stavbu velkých lodí.

Dojeli jsme do města a bylo teplé jarní slunečné počasí. Očekávali jsme alespoň vítr, případně déšť. Procházeli jsme od nádraží podél říčky Muehlenbach do starého města. Ulice nábřeží byla dlážděná a zavedla nás k mostu, na každé straně, kterého byly 4 bronzové sošky prasátek Bronzenschwein, vedle prodejna různých malých prasátek pro štěstí. Nedalo mi to, abych se u jednoho z prasátek pro štěstí nenechala vyfotit. Přes most jsme došli po návštěvě kostela St. Nicholas‘ do muzea, naproti kterého bylo květinářství s překrásnými dekoracemi. Mnoho místních si odtud odnášelo velmi nápadité květinové dekorace v  nádobách různých velikostí, tvarů a materiálu nebo kytice květin. Do každé z kompozic byla vsazena ještě nějaká jednoduchá nekvětinová dekorace. Zajímavé byly i vystavené rezaté vpichy do zákonů, truhlíků a květináčů, barevné holínky s výsadbou trvalek a mnoho dalšího. Květinářství bylo v celém přízemní protilehlého domu s proskleným průčelím. Prohlédli jsme si staré město a poobědvala jsem na náměstí na zahrádce místní čerstvou rybu s přílohou a pozorovala dění kolem.

Ubytováni jsme byli za městem v moderním kongresovém centru v parku,  atriem s jezírkem a lehátky, relaxačním centrem a dalšími vymoženostmi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...
Tisknout
RSS 2.0

Background